POSTE 〉POSTEのメンテナンス
旧製品をお使いの方へ モデルチェンジ対応の現行製品
■ 壁付・壁埋込型(前入前出)
 • A-501
 • 前入前出
 • W320×H220×D140(mm)
 • 寸法 注意
 • 対応製品はコチラ
 • A-701
 • A-502
 • 前入前出
 • W320×H220×D140(mm)
 • 寸法 注意
 • 対応製品はコチラ
 • A-701
 • A-601
 • 前入前出
 • W360×H220×D150(mm)
 • ドア色 注意
 • 対応製品はコチラ
 • A-701
 • B-1R
 • 前入前出
 • W250×H200×D200(mm)
 • 錠前仕様の違い
 • 対応製品はコチラ
 • B-2RD
 • C-101N
 • 前入前出
 • W370×H150×D280(mm)
 • 寸法 注意
 • 対応製品はコチラ
 • C-701 C-805JL
 • C-501
 • 前入前出
 • W320×H140×D220(mm)
 • 寸法 注意
 • 対応製品はコチラ
 • C-701 C-307JL
 • C-502
 • 前入前出
 • W320×H140×D220(mm)
 • 寸法 注意
 • 対応製品はコチラ
 • C-701 C-307JL
 • C-601
 • 前入前出
 • W360×H150×D280(mm)
 • ドア色 注意
 • 対応製品はコチラ
 • C-701
 • C-805
 • 前入前出
 • W360×H120×D300(mm)
 • 錠前仕様違い
 • 対応製品はコチラ
 • C-805JL
 • C-805J
 • 前入前出
 • W360×H120×D300(mm)
 • 錠前仕様違い
 • 対応製品はコチラ
 • C-805JL
 • C-805R
 • 前入前出
 • W360×H1200×D300(mm)
 • 錠前仕様違い
 • 対応製品はコチラ
 • C-805RN
 • H-502
 • 前入前出
 • W280×H140×D375(mm)
 • 寸法 注意
 • 対応製品はコチラ
 • C-307JL
 • OF-701
 • 前入前出
 • W360×H220×D300(mm)
 • D寸法 注意
 • 対応製品はコチラ
 • A-701
 • T-101
 • 前入前出
 • W115×H370×D280(mm)
 • W・H寸法 注意
 • 対応製品はコチラ
 • C-205T
 • T-201・T-201U
 • 前入前出
 • W100×H360×D280(mm)
 • 縦仕様・横仕様 注意
 • 対応製品はコチラ
 • C-205T・C-205Y
■ 壁貫通型(前入後出)
 • D-101N
 • 前入後出
 • W370×H150×D280(mm)
 • W寸法・ドア色 注意
 • 対応製品はコチラ
 • D-705JL
 • D-102N
 • 前入後出
 • W370×H150×D280(mm)
 • W寸法・ドア色 注意
 • 対応製品はコチラ
 • D-705JL
 • D-301
 • 前入後出
 • W280×H120×D380(mm)
 • D寸法 注意
 • 対応製品はコチラ
 • D-307JL D-305NJL
 • D-305
 • 前入後出
 • W280×H120×D380(mm)
 • D寸法 注意
 • 対応製品はコチラ
 • D-307JL D-305NJL
 • D-305N
 • 前入後出
 • W280×H120×D385(mm)
 • D寸法 注意
 • 対応製品はコチラ
 • D-307JL D-305NJL
 • D-305NJ
 • 前入後出
 • W280×H120×D385(mm)
 • D寸法 注意
 • 対応製品はコチラ
 • D-307JL D-305NJL
 • D-305PS
 • 前入後出
 • W280×H120×D380(mm)
 • D寸法 注意
 • 対応製品はコチラ
 • D-307PS D-305PSN
 • D-501
 • 前入後出
 • W320×H140×D280(mm)
 • 寸法 注意
 • 対応製品はコチラ
 • D-307JL D-305NJL
 • D-502
 • 前入後出
 • W320×H140×D280(mm)
 • 寸法 注意
 • 対応製品はコチラ
 • D-307JL D-305NJL
 • D-503
 • 前入後出
 • W280×H120×D380(mm)
 • D寸法 注意
 • 対応製品はコチラ
 • D-307JL D-305NJL
 • D-701
 • 前入後出
 • W370×H150×D280(mm)
 • W寸法 注意
 • 対応製品はコチラ
 • D-705JL
 • D-702
 • 前入後出
 • W370×H150×D280(mm)
 • W寸法 注意
 • 対応製品はコチラ
 • D-705JL
 • D-705
 • 前入後出
 • W360×H150×D310(mm)
 • 錠前仕様違い
 • 対応製品はコチラ
 • D-705JL
 • D-801
 • 前入後出
 • W360×H1150×D280(mm)
 • H寸法 注意
 • 対応製品はコチラ
 • D-205Y
 • D-802・D-802SD
 • 前入後出
 • W360×H115×D280(mm)
 • H寸法 注意
 • 対応製品はコチラ
 • D-205Y
 • D-805
 • 前入後出
 • W360×H120×D310(mm)
 • 錠前仕様違い
 • 対応製品はコチラ
 • D-805JL
 • DT-101
 • 前入後出
 • W115×H370×D280(mm)
 • W・H寸法 注意
 • 対応製品はコチラ
 • D-205T
 • DT-201・DT-201U
 • 前入後出
 • W100×H360×D280(mm)
 • 縦仕様・横仕様 注意
 • 対応製品はコチラ
 • D-205T・D-205Y
 • H-501
 • 前入後出
 • W280×H140×D380(mm)
 • D寸法 注意
 • 対応製品はコチラ
 • D-307JL D-305NJL